(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Dragi učenci in učenke!

Nahajate se v prispevku o obveznih in neobveznih izbirnih predmetih za šolsko leto 2024/2025. Želim vam, da med ponujenimi predmeti najdete tiste, ki bodo najbolj razvijali vaše interese, znanje in spretnosti.

mag. Andreja STRMŠEK, v. d. ravnateljice

Na spodnji povezavi vas čaka obvestilo o postopku izbire OBVEZNIH in NEOBVEZNIH izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/2025.

Obvestilo o prijavi na OBVEZNE izbirne predmete za šolsko leto 2024/2025

Obvestilo o prijavi na NEOBVEZNE izbirne predmete za šolsko leto 2024/2025

V nadaljevanju so v zloženkah predstavljeni izbirni predmeti za posamezne razrede v prihajajočem šolskem letu.

Zloženka o obveznih izbirnih predmetih v 7. razredu v šolskem letu 2024/2025

Zloženka o obveznih izbirnih predmetih v 8. razredu v šolskem letu 2024/2025

Zloženka o obveznih izbirnih predmetih v 9. razredu v šolskem letu 2024/2025

Zloženka o neobveznih izbirnih predmetih v 4., 5. in 6. razredu v šolskem letu 2024/2025

Na spodnji povezavi se nahaja vloga za oprostitev sodelovanje pri OBVEZNIH izbirnih predmetih:

Vloga za oprostitev sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih v šolskem letu 2024/2025

Dostopnost