(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku do 16.15 ure in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. Vanj se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev.

Učenci prihajajo po končanem pouku, odhajajo z dovoljenjem učitelja, po navodilih staršev.

Pričnemo s 4 oddelki podaljšanega bivanja, ki se postopoma združujejo (glede na odhode učencev domov).

 

JUTRANJE VARSTVO

Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo ob 6.15 do 8.15.

Učenci preživijo čas pred pričetkom pouka z različnimi individualnimi in skupinskimi igrami, pogovori, branjem ali drugim vodenim delom.

 

Dostopnost