Zaposleni šolsko leto 2021/2022

RAVNATELJICA

mag. Andreja Strmšek, andreja.strmsek@os-kapela.si

STROKOVNI  DELAVCI

UČITELJI  RAZREDNIKI

UČITELJI  NERAZREDNIKI

DRUGI STROKOVNI DELAVCI

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI

  • poslovna sekretarka Liljana Lorenčič Šlebinger, tajnistvo@os-kapela.si, ponedeljek, sreda in petek; 2 dni v OŠ dr. A. Trstenjaka Negova 
  • računovodkinja Jožica Lazar
  • hišnik in čistilec Samo Bajzek
  • kuharja Tina Kološa in Mateja Zamuda
  • kuhinjska pomočnica in čistilka Blanka Lukovnjak
  • čistilki Zdenka Rautar in Mirica Vogrinec
 
 
 
 
 
 
Dostopnost