(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Izvajamo mesečne popoldanske pogovorne ure ter dopoldanske pogovorne ure po predhodni najavi. Razredniki in strokovni delavci so na voljo vsak teden v dopoldanskem času. V juniju je poudarek na individualnih pogovornih urah po dogovoru.

Mesečne popoldanske pogovorne ure potekajo po naslednjem razporedu. Za razredno in predmetno stopnjo se pričnejo ob 16.00 oziroma po dogovoru razrednika s starši.

Načrtovani datumi popoldanskih pogovornih ur/roditeljskih sestankov 2023/2024:

Pogovorne ure / roditeljski sestankiDatum
Skupni in razredni roditeljski sestanek12. 9. 2023
Pogovorne ure in predavanje za starše17. 10. 2023
Pogovorne ure14. 11. 2023
Pogovorne ure4. 12. 2023
Pogovorne ure in predavanje za starše9. 1. 2024
Pogovorne ure14. 2. 2024
Pogovorne ure12. 3. 2024
Pogovorne ure16. 4. 2024
Pogovorne ure21. 5. 2024

Razpored dopoldanskih pogovornih ur 

Časi dopoldanskih pogovornih ur 2023/2024

Zaradi narave dela v šoli v dopoldanskem času (nadomeščanja, izobraževanje, spremstva in druge odsotnosti) se na dopoldansko pogovorno uro pri učitelju najavite. Najavo lahko sporočite preko e-Asistenta in/ali z zapisom v publikacijo, ki jo učenec pokaže učitelju, s katerim želite govoriti vsaj 3 dni pred pogovorno uro.

Dostopnost