(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

 

USTANOVITELJ Osnovne šole Kapela je Občina Radenci.

RAVNATELJICA

Vršilka dolžnosti ravnateljice je mag. Andreja STRMŠEK, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.

SVET ŠOLE

Svet Osnovne šole Kapela sestavlja 11 članov:

  • trije predstavniki ustanovitelja
  • trije predstavniki staršev
  • pet predstavnikov zaposlenih

Zapisniki Sveta Osnovne šole Kapela

Dostopnost