Organizacija pouka

 • 8. sestanek šolske skupnosti

  Mentorica šolske skupnosti svetovalna delavka Andreja Strmšek vabi člane na 8. sestanek šolske skupnosti, ki bo potekal v  torek, 31. 5. 2016, ob 13.10  v učilnici zgodovine. Predstavnike prosi za poročanje o odgovornosti, informacije o izboru naj sošolca ter naj […]

  Več →
   
 • Poklici v bližnjih podjetjih

  V torek, 13. 10. 2015, so si učenci 8. in 9. razreda ogledali poklice v podjetju Arcont d. d., Radenska d. d. , Veterinarski postaji Gornja Radgona in Zdravilišču Radenci. Zaposleni so nas prisrčno sprejeli in učencem približali različne poklice. […]

  Več →
   
 • Svet staršev

  Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku Zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Kapela 2022/2023 Zapisnik 1. seje sveta staršev 2021/2022 Zapisnik 2. seje […]

  Več →
   
 • Knjižnica

  KNJIŽNICA na daljavo UREDITEV KNJIŽNICE Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da  postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih. (UNESCO-v Manifest). knjižnični red […]

  Več →
   
 • Šolska svetovalna služba

  Delo svetovalne delavke opravlja pedagoginja Tjaša RANTAŠA. Urnik svetovalne službe Ob svetovalnem delu opravlja še druge naloge, zato vam predlagamo, da se za pogovor vseeno vnaprej dogovorite. Dosegljiva je na telefonski številki 02/566 90 62. Izhaja iz Programskih smernic za […]

  Več →
   
 • Podaljšano bivanje in jutranje varstvo

  PODALJŠANO BIVANJE Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku do 16.15 ure in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. Vanj se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev. Učenci prihajajo po končanem pouku, odhajajo […]

  Več →
   
 • Šolska prehrana

  Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 3/13,  46/14 in 46/16) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Potrebna je prijava na malico oziroma kosilo v šoli. Obrazec je na povezavi spodaj. Obrazec […]

  Več →
   
 • Šolski koledar

  Šolski koledar Koledar za osnovne šole je urejen s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole. S tem pravilnikom se urejajo vpis otrok, razporeditev pouka, pouka prosti dnevi in razporeditev ter trajanje šolskih počitnic v šolskem letu za učence ter […]

  Več →
   
 
 
Dostopnost