(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

V četrtek, 12. oktobra 2023, smo na šoli izvedli skupni dan dejavnosti z naslovom Sijem od zdravja, ki ga vsako leto posvečamo predvsem ciljem projekta Zdrava šola. Izvedbo dneva smo terminsko načrtovali blizu svetovnemu dnevu duševnega zdravja, ki ga vsako leto obeležujemo 10. oktobra in smo mu ta dan posvetili še posebno pozornost. Pri izbiri dejavnosti za ta dan smo se usmerili predvsem na 5 področij, ki smo jih načrtovali za letošnje šolsko leto. Ta področja so: skrb za gibanje in zdravo odraščanje, skrb za zdravo in varno prehrano, skrb za duševno zdravje in dobro počutje, skrb za solidarnost in medsebojno pomoč ter skrb za zdravo, varno in čisto okolje.

Dan smo zasnovali tako, da so učenci prvi dve uri preživeli z razredničarko in sorazrednikom. V taki sestavi so potekale delavnice za tista področja, za katera so razredniki presodili, da jih morajo njihovi učenci prednostno okrepiti. Tukaj so se razredniki usmerjali zlasti na teme kot so zmanjševanje nenasilja vseh oblik, izboljševanje duševnega zdravja, izboljšanje klime v razredu, krepitev medosebnih odnosov, prepoznavanje odvisnosti, prepoznavanje čustev, spoprijemanje z jezo, razvijanje vrednot … Učitelji pa so z učenci izvajali tudi sprostitveno vadbo, meditacijo ali reciklažo negativnih misli.

V nadaljevanju dneva dejavnosti so učenci zaokrožili skozi krajše delavnice, ki so jih pripravili učitelji v tandemih. Delavnice so zajemale področja zdrave prehrane, skrbi za okolje, likovnega ustvarjanja na temo 30-letnice Zdrave šole v Sloveniji ter področje zabavnih sodelovalnih iger. Vsi razredi so razvijali tudi področje gibanja in medsebojnega druženja ter so se v mešanih ekipah pomerili v športnih igrah. Učenci prvega in drugega razreda so tekmovali v zabavnih štafetnih igrah, učenci tretjega, četrtega in petega razreda v igri med dvema ognjema, učenci šestega in sedmega razreda v igri dodgeball ter učenci osmega in devetega razreda v igri odbojke. Učenci od prvega do petega razreda so za področje solidarnosti in medsebojne pomoči prisluhnili predavanju Društva za zaščito živali Pomurja.

Dan je potekal aktivno, povezovalno, občasno tudi precej čustveno, zagotovo pa v skladu z letošnjo rdečo nitjo Zdravih šol, ki pravi: »LEPA BESEDA LEPE ODNOSE NAJDE

Dostopnost