(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

V času od 23. do 30. septembra 2021 se širom po Sloveniji obeležuje Evropski teden športa. Na OŠ Kapela smo posebno pozornost namenili dnevu slovenskega športa, ki ga sicer obeležujemo 23. septembra, a smo ga zaradi terminskega sovpadanja s tekmovanjem iz znanja logike izvedli v petek, 24. septembra. Učenci od 1. do 5. razreda so se pomerili v krosu, učenci od 6. do 9. razreda pa v atletskem mnogoboju.

Športni dan je za učence razredne stopnje potekal pod geslom »Začni mlad, tekmuj pošteno«, s čimer poskušamo v sodelovanju z Atletsko zvezo Slovenije učence ozaveščati, da je v športu potreben fair-play in ne zmaga za vsako ceno.

Z izvedenim športnim dnem in drugimi športnimi aktivnostmi v tem tednu pri učencih še močneje razvijamo zavest, da je v današnjem času zelo pomemben zdrav način življenja ter da so vztrajnost, trud in zdrava tekmovalnost vrline čisto pravega športnika.

Čestitke vsem učencem za športno obnašanje in vložen trud. Na ta način ste prav vsi zmagovalci.

Dostopnost