Dan: 13. julija, 2012

 • Učbeniški sklad

  odškodnina navodila in nasveti pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada BAGS & MORE (izberite razred) DZS (v zelenem okvirju izpolnite zahtevano; Osnovna šola Kapela in nato izberite razred) KOPIJA-NOVA ( v modrem okvirju izpolnite zahtevano) MLADINSKA KNJIGA (izberite razred) PRINTINK (v […]

  Več →
   
 • Šolski sklad

  je bil ustanovljen z namenom, da bi učenkam in učencem naše šole zagotovili boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa in obogatili tiste vzgojno-izobraževalne programe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (135. člen ZOFVI). Šolski sklad sredstva pridobiva iz: prispevkov […]

  Več →
   
 • Zaposleni šolsko leto 2022/2023

  RAVNATELJICA mag. Andreja Strmšek, andreja.strmsek@os-kapela.si STROKOVNI  DELAVCI UČITELJI  RAZREDNIKI 1. a: Tina Klemenčič, tina.klemencic@os-kapela.si 2. a: Helena Hedžet, helena.hedzet1@guest.arnes.si 3. a: Tatjana Perša, tatjana.persa@guest.arnes.si 4. a: Lucija Kret, lucija.kret@guest.arnes.si 5. a: Nina Budja Zalokar, nina.b-zalokar@os-kapela.si 6. a: Martina Zelnik, martina.zelnik@os-kapela.si  […]

  Več →
   
 • Osnovni podatki

  Osnovni podatki

  OSNOVNA ŠOLA KAPELA Kapelski Vrh 95 9252 Radenci Ravnateljica mag. Andreja STRMŠEK andreja.strmsek@os-kapela.si o-kapela.ms@guest.arnes.si 02/566-90-61 051/ 60 69 60 Tajnica Liljana LORENČIČ ŠLEBINGER tajnistvo-osmskap@guest.arnes.si ali tajnistvo@os-kapela.si 02/566-90-60 Računovodkinja Jožica LAZAR 02/566-90-63 Svetovalna delavka Tjaša RANTAŠA 02/566-90-62 Kuhinja Tina HIMELRAJH Monika […]

  Več →
   
 • Organi upravljanja

  RAVNATELJICA Ravnateljica je mag. Andreja STRMŠEK, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. USTANOVITELJ Osnovne šole Kapela je Občina Radenci. SVET ŠOLE Svet Osnovne šole Kapela sestavlja 11 članov: trije predstavniki ustanovitelja trije predstavniki staršev pet predstavnikov zaposlenih Zapisniki […]

  Več →
   
 
 
Dostopnost