(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

4. OKTOBER – SVETOVNI DAN ŽIVALI

Živali so bistveni del okolja v katerem bivamo in tako, kot mi imajo tudi one svoje svoboščine.

Kljub vse večji osveščenosti, da so primarno skrbniki živali tisti, ki so za žival odgovorni in dolžni zagotoviti bivališče, hrano, vodo in oskrbo živali ter preprečiti nezaželena legla, se žal še vedno vsakodnevno srečujemo s primeri zapuščenih in trpinčenih živali.

To problematiko rešujejo predvsem  zavetišča za živali in prostovoljna društva, pripomore pa lahko vsak posameznik.

S tem namenom bomo ob svetovnem dnevu živali tudi na naši šoli zbirali hrano za živali, predvsem za prostoživeče mačke. Hrano bomo podarili Društvu za zaščito živali Pomurja, ki v Pomurju hrani približno 200 prostoživečih mačk.

Hrano učenci oddajo razredničarkam.

Za vso hrano, ki jo bodo učenci prinesli v šolo, se vam v imenu živali najlepše zahvaljujemo.

Pripravila: Helena Hedžet

Dostopnost