(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za učence izvajalo na daljavo.

Prilagodili smo urnike z namenom, da se lahko učenci dnevno še bolj posvetijo posameznim predmetom. Urniki so objavljeni v spletnih učilnicah. Spremljate jih lahko tudi na šolski spletni strani pod zavihkom UČENCI – URNIK in NADOMEŠČANJA. Zaradi negotove situacije jih urejam tedensko sproti.

Za učence od 6. do 9. razreda nadaljujemo z delom v spletnih učilnicah.

Staršem učencem od 1. do 5. razreda so učiteljice poslale sporočilo, v katerem so predstavile način dela, ki so ga prilagodile temu, kar ustreza večini učencev in staršev razreda.

Spremljamo dnevno prisotnost učencev pri učenju in opravljanju dela. Učitelji vas bodo o neodzivnosti učencev sproti obveščali in prosim, da nam pomagate pri spodbujanju učencev k delu.

Če se morda pojavijo dodatne težave v zvezi z računalniško tehnologijo ali uporabo orodij, se obrnite na razredničarke, ki bodo koordinirale urejanje pomoči.

Če začutite, da potrebujete pomoč, vas prosim, da se obrnete na učitelje predmetov, razredničarke, svetovalno delavko, knjižničarja in name. 

Če opazite, začutite stisko pri otroku in potrebujete pomoč, se lahko obrnete na učitelje, razredničarke, svetovalno delavko Tejo Tušak in tudi name. Svetovalna delavka je dosegljiva na elektronskem naslovu: teja.tusak@guest.arnes.si ter na telefonski števili: 041 613 397. Strokovni delavci so dosegljivi preko e-Asistenta ter preko elektronskih naslovov, ki so objavljeni na šolski spletni strani pod zavihkom PREDSTAVITEV ŠOLE – ZAPOSLENI.

Na šolski spletni strani objavljamo tudi seznam telefonskih številk, povezave in gradiva za različne oblike pomoči, ki delujejo izven šole.

Zagotavljanje varstva za otroke lahko predstavlja za starše v izrednih razmerah dodatno skrb. Morda vam bo v pomoč informacija iz 61. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20). Varstvo otrok zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odloči o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca, lahko šteje tudi kot višjo silo zaradi obveznosti varstva. V tem primeru starši obvestite delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga. Delodajalec mora v postopku uveljavljanja povračila nadomestila plače, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, vlogi priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile. Nadomestilo plače v tem primeru znaša 80% osnove po Zakonu o delovnih razmerjih.

V upanju, da ostanete zdravi, da s sodelovanjem, medsebojno podporo, pomočjo in zaupanjem premostimo obdobje izrednih razmer, vas toplo pozdravljam.

Andreja Strmšek, ravnateljica

Drage učenke in učenci!

Vabim vas, da aktivno in pošteno delate tudi v času, ko vzgojno-izobraževalno delo teče na daljavo. Pri učenju si pomagajte med seboj. Sodelovanje je izvedljivo tudi na daljavo. Ko česa ne razumete, si vprašanje zapišite in za pojasnilo vprašajte sošolce in/ali učitelje. Naloge in obveznosti opravite sproti. Pri tem se spomnite na minutke za gibanje in spremljajte čas, ki ga preživite na računalniku. 

V upanju, da ostanete zdravi, da vam bo učenje teklo kot po maslu in, da se kmalu srečamo v šoli, vas prijazno pozdravljam.

Andreja Strmšek, ravnateljica

Dostopnost