Roditeljski sestanki in pogovorne ure

Izvajamo mesečne popoldanske pogovorne ure ter dopoldanske pogovorne ure po predhodni najavi. Razredniki so na voljo vsak teden v dopoldanskem času, ostali strokovni delavci pa v tednu, ko pogovorna ura sicer poteka tudi popoldne ter v tednu po popoldanski pogovorni uri oz. po dogovoru s starši.

Popoldanske pogovorne ure so praviloma vsako tretjo sredo v mesecu (izjema so meseci februar, december in junij). V juniju je poudarek na individualnih pogovornih urah po dogovoru.

Mesečne popoldanske pogovorne ure potekajo po naslednjem razporedu. Za razredno in predmetno stopnjo se pričnejo ob 16.00 oziroma po dogovoru razrednika s starši. Zaradi ukrepov NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2 bodo vse pogovorne ure potekale po predhodnem dogovoru in “naročanju”.

Načrtovani datumi popoldanskih pogovornih ur/roditeljskih sestankov 2020/2021:

  Datum:
   
SRS/RRS 16. 9. 2020
PU (delavnice razrednikov za starše in PU) 21. 10. 2020
PU 18. 11. 2020
PU (bazar in PU) 2. 12. 2020
PU 20. 1. 2021
PU in predavanje za starše 24. 2. 2021
PU 17. 3. 2021
PU 21. 4. 2021
PU 19. 5. 2021
   

Legenda:

PU – Pogovorne ure

SRS – Skupni roditeljski sestanek

RRS – Razredni roditeljski sestanek

Razpored dopoldanskih pogovornih ur 

Zaradi narave dela v šoli v dopoldanskem času (nadomeščanja, izobraževanje, spremstva in druge odsotnosti) ter ukrepov NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2,  se na dopoldansko pogovorno uro pri učitelju najavite. Najavo lahko sporočite preko e-Asistenta in/ali z zapisom v publikacijo, ki jo učenec pokaže učitelju, s katerim želite govoriti vsaj 3 dni pred pogovorno uro. Na tak način se boste tudi dogovorili za prostor in način vstopa v šolo.

OBVESTILO ZA ČAS TRAJANJA UKREPOV POVEZANIH S COVID-19

Zaradi epidemioloških razmer in ukrepov bomo v času popoldanskih pogovornih ur na voljo na daljavo, preko telefona in elektronske pošte.

Objavljamo seznam strokovnih delavcev in njihove kontaktne podatke (telefonska številka in elektronska pošta) ter dan, ko so na voljo za popoldanske pogovorne ure v mesecu aprilu.

Zaradi narave dela in ukrepov vas prosimo, da se tudi za dopoldanske pogovorne ure dogovorite s strokovnimi delavci. Dosegljivi so preko e-Asistenta in elektronske pošte. Razpored dopoldanskih pogovornih ur je objavljen zgoraj na povezavi: pogovorne_ure_2020_2021

 
 
 
 
 
 
Dostopnost