Unesco šola – Unesco ASPnet središče za Pomurje

Na OŠ Kapela je sedež središča Unesco ASPnet za Pomurje.

V šolskem letu 2019/2020 naše središče vključuje 14 šol, od tega dve srednji šoli in 12 osnovnih šol:

SŠGT Radenci, SZŠ Murska Sobota, OŠ Kapela, OŠ in vrtec Apače, OŠ Bakovci, OŠ Fokovci, DOŠ I Lendava, DOŠ II Lendava, OŠ A. Trstenjaka Negova, OŠ Odranci, OŠ F. Prešerna Črenšovci, OŠ Turnišče, OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici in OŠ Kobilje.

Osnovno poslanstvo dela v središču je udejanjanje štirih Delorsovih stebrov učenja, ki jih povezujemo s stalnimi temami UNESCO, v vseh delih učnega procesa. Naše središče mreži ASPnet ponuja tri projekte:

Po poti kulturne in naravne dediščine (OŠ Turnišče),

Platforma raznolikosti (OŠ Fokovci) in

Živimo skupaj (OŠ Kapela).

V našem središču že nekaj let kot rdečo nit delovanja in povezovanja članic središča pripravljamo različne dogodke. Cilj takih srečanj je druženje vseh članic središča. V jesenskem času pripravljamo ob svetovnem dnevu strpnosti skupne delavnice v izvedbi Mladinske platforme UNESCO. Vse članice središča praznujemo svetovni dan učiteljev in izvajamo projekt Učenec poučuje. DOŠ I Lendava ob mednarodnem dnevu spomina na holokavst že tradicionalno pripravlja učno uro za učence v lendavski sinagogi. Šole se vključujemo v mednarodni projekt ENO tree planting, v projekt ZDRAVA ŠOLA, naša šola je vključena še v projekt NA-MA POTI, ki je namenjen razvijanju matematične in naravoslovne pismenosti, ter v projekt POGUM, katerega namen je razvijanje podjetnosti in ustvarjalnosti pri učencih. Nadaljujemo tudi projekt Evropska vas. Delovanje v teh projektih vnaša popestritev, dodatno spodbudo in razvojno naravnanost v šolski vsakdan.

V Sloveniji pod okriljem Unesca trenutno deluje 107 članic (šole, vrtci in zavodi).

Več informacij o slovenski mreži Unesco ASPnet šol se nahaja na spletni strani:

https://www.aspnet.si/

V delovanju ASPnet poudarjamo ključne elemente štirih Delorsovih stebrov učenja za 21. stoletje:

  • učiti se vedeti
  • učiti se delati
  • učiti se biti
  • učiti se živeti skupaj

 Pri delu nas vodijo naslednje smernice:

  1. živeti skupaj (medsebojni odnosi, spoštovanje, pozitivna komunikacija,…);
  2. ohranjanje medkulturne raznolikosti;
  3. solidarnost in prostovoljstvo;
  4. skrb za trajnostni razvoj (gospodarski, socialni in varstvo okolja);
  5. spodbujanje pozitivnega odnosa do ljudi, stvari in hrane.

ENO DAN SAJENJA DREVES- sajenje drevesa v Osnovni šoli Kapela

Nacionalni UNESCO projekt ŽIVIMO SKUPAJ

Povabilo k sodelovanju v projektu Živimo skupaj 2019/2020

Prijavnica za projekt Živimo skupaj 2019/2020

Poročilo o projektu Živimo skupaj 2019/2020

Drugi projekti

 

 
 
 
 
 
 
Dostopnost