Zaposleni šolsko leto 2020/2021

RAVNATELJICA

mag. Andreja Strmšek, andreja.strmsek@os-kapela.si

STROKOVNI  DELAVCI

UČITELJI  RAZREDNIKI

1. a: Tatjana Perša, tatjana.persa@guest.arnes.si

2. a: Lucija Kret, korosica.lucija@gmail.com

3. a: Slavica Kovačič, slavica.kovacic@guest.arnes.si

4. a: Tina Klemenčič, tina.klemencic4@gmail.com

5. a: Nina Budja Zalokar, nina.budja@gmail.com

6. a: Angela Stajnko, angela.stajnko@guest.arnes.si

7. a: Alenka Kozar, kozaralenka@gmail.com

8. a: Karina Miklaužič, karina.matjasic@guest.arnes.si

9. a: Milena Titan, milena.titan@gmail.com

UČITELJI  NERAZREDNIKI

DRUGI STROKOVNI DELAVCI

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI

  • poslovna sekretarka Liljana Lorenčič Šlebinger, ponedeljek, sreda in petek; 2 dni v OŠ dr. A. Trstenjaka Negova
  • računovodkinja Jožica Lazar
  • hišnik in čistilec Samo Bajzek
  • kuharja Matjaž Korošec in Mateja Zamuda
  • kuhinjska pomočnica in čistilka Blanka Lukovnjak
  • čistilki Zdenka Rautar in Mirica Vogrinec
 
 
 
 
 
 
Dostopnost